Trnavská cyklistická liga v znamení veľkých zmien

Trnavská cyklistická liga je významné, na Slovensku výnimočné cyklistické podujatie, ktoré sa jazdí v okolí Trnavy počas celej cestnej cyklistickej sezóny.

23. ročník sa bude niesť v znamení mnohých výrazných zmien počnúc výraznou zmenou hodnotenia a kategórií až po nové trate.

Prvou zmenou prebehla funkcia riaditeľa, ktorá pripadla mladému ale skúsenému jazdcovi Davidovi Klátikovi, ktorý v celkovom hodnotení TCL 2014 obsadil 2. miesto. Taktiež je to bývalý juniorský reprezentant v cestnej cyklistike a má veľa skúseností zo Slovenských, ale aj Svetových pohárov.

Ďalej je tu zmena v počte kôl, ktorých nebude 18, ako to bývalo, ale až 20, medzi ktoré sa zaradila aj tradičná trnavská časovka – Jarmočných 6666m.

Kategórie

Nové kategórie sú na výkonnostnej báze. To znamená, že každý pretekár si musí pri svojom prvom štarte zvoliť kategóriu A, B alebo C. Kategória DZ je pre deti, ktoré budú chodiť v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Do kategórie DZ spadajú chlapci do 12 rokov a dievčatá do 14 rokov. Kategória A je pre tých najvýkonnejších a najlepších jazdcov, ktorí budú chodiť vždy plný počet okruhov a zároveň sa víťaz kategórie A stane aj celkovým víťazom Trnavskej cyklistickej ligy 2017.

Cyklisti, ktorí si zvolia jazdiť v kategórii B, idú na menší počet okruhov ako kategória B (zvyčajne na 3 zo 4 okruhov). Zároveň cyklista z kategórie A, ktorý nebude mať po 10. kole TCL žiadny počet bodov, bude môcť byť po konzultácii s riaditeľom TCL 2017 presunutý do nižšej kategórie.

A nakoniec kategória C. Táto kategória je určená pre výkonnostne najslabších cyklistov + začiatočníkov, prípadne aj pre starších cyklistov, ktorí si netrúfajú jazdiť na väčší počet okruhov.

Nové trate

Na 23. ročník sme si pre vás pripravili 20 kôl s 12 rôznymi trasami. Prvé kolo – prológ (časovka jednotlivcov), sa bude konať v Trnave na Kamennej ceste, konkrétne na novej cyklotrase, ktorá vedie popri lesoparku. Trať bude mať 2790 m.

Ďalej sme si pre vás pripravili Časovku jednotlivcov, ktorá povedie do Dolnej Krupej a späť. Na tejto trase, avšak až po obec Horná Krupá (konkrétne po križovatku nazývanú Prekážka) sa pôjde aj časovka dvojíc, v ktorej si pretekári z akýchkoľvek klubov môžu vytvoriť dvojice, avšak pretekárska dvojica musí byť zaradená do rovnakej kategórie.

Cesta A, Cesta B a Cesta D ostali presne tak ako ich poznáte už niekoľko rokov. Cesta C je okruh okolo Hradu Červený Kameň, cez Častú a Pílu.

Novinkou je, že Cesta E, ktorá sa jazdila ako Majstrovstvá Trnavského kraja, sa už nebude jazdiť pod týmto titulom, pretože Trnavský kraj už dlhodobo o tieto majstrovstvá nejaví záujem.

Novinkou je Cesta F, ktorá štartuje v Suchej n/Parnou a vedie cez Košolnú, Dolné Orešany, Horné Orešany a cieľ je opäť v Suchej n/Parnou.

Cesta G – Karpatský vrchár ostala tak, ako ju poznáme z minulého roka, s dominantným kopcom Zabité.

Ďalej sú nové aj preteky so spoločným štartom na kopec Javorina, čím chceme prezentovať Trnavskú cyklistickú ligu aj ďalej od Trnavy ako zvyčajne.

Avšak najväčšou novinkou je zaradenie Trnavskej Jarmočnej časovky 6666m do pretekov TCL 2017.

Preteky

Preteky sa konajú pod záštitou primátora mesta Trnava Petra Bročku.

Každé kolo sa bude konať so sprievodom dvoch policajných motoriek a každá väčšia križovatka bude pod dohľadom organizátorov.

Ďalej by sme radi pripomenuli, že tieto preteky sa jazdia s čipom, aby boli výsledky čo najrýchlejšie a čo najpresnejšie. Čip musí byť upevnený vždy na prednej vidlici bicykla. Tento čip si môže pretekár kúpiť 20.3.2017 a 27.3.2017 v predajni Pecobikes Trnava od 18:00 do 20:00 hod. za 45€. Čip má životnosť 4 roky, ak sa pretekárovi čip pokazí v priebehu 4 rokov, tak mu bude vymenený. Každý pretekár čo má zaobstaraný čip bude platiť štartovné 1€ pred každým jeho štartom. Ak však pretekár nemá zakúpený čip, tak si ho môže zapožičať vždy pred štartom v priestoroch štartu. Takýto pretekár si musí priniesť zálohu 45€ za čip, ktorá mu po vrátení čipu po pretekoch bude vrátená. Takíto pretekári platia štartovné v hodnote 5€.

Pre lepšie orientovanie v TCL 2017 je tu stránka www.trnavskacyklistickaliga.sk.

Pevne veríme, že TCL 2017 vás zaujala a prídete si zajazdiť preteky, kde môže pretekať každý od tzv. hobby pretekárov až po profíkov, ako napríklad naša stálica Luboš Malovec, ktorý sa vždy rád vracia na TCLku a taktiež sa naňho môžete tešiť aj tento rok.

(PR)

Články Novinky