Návod a FAQ

Nasledujúce riadky sú určené všetkým, ktorí sa chystajú na svoje prvé preteky a nemajú úplne jasno v tom, ako to na takýchto podujatiach prebieha. Je tu zhrnutých niekoľko všeobecných pravidiel, ktoré zvyknú platiť na cyklistických maratónoch, ale keďže každé preteky sú iné, vždy si preštuduj konkrétne podmienky v rozpise pretekov alebo na oficiálnej internetovej stránke organizátora.

Výber pretekov
Arlberg GiroToto je výsostne individuálne, koľko ľudí – toľko chutí. Ako kritérium môže slúžiť napr. atraktivita prostredia, dĺžka a profil trasy, cenové podmienky a vzdialenosť od bydliska, darčeky zahrnuté v štartovnom a pod. Dôležité je tiež reálne si zhodnotiť svoje cyklistické schopnosti, aby sa z pohodovej akcie nestala nočná mora.

Kärnten RadmarathonAj keď sa prvé cestné podujatia zvyknú organizovať až v apríli, vhodným obdobím na predbežný výber pretekov je už december-január, pretože niektorí organizátori poskytujú pri skorej úhrade štartovného výrazné zľavy. Nevýhodou je, že si podujatie vyberáš niekoľko mesiacov dopredu a musíš kalkulovať s rizikom finančnej straty, ak sa v danom termíne nebudeš môcť zúčastniť kvôli iným povinnostiam, chorobe, nepriaznivému počasiu a pod. Ak si ale pánom svojho času, máš železné zdravie a nepoznáš zlé počasie, iba zle oblečeného cyklistu, môžeš týmto spôsobom na štartovnom ušetriť.

Podmienky účasti
Neusiedler See RadmarathonNa amatérskych pretekoch sa môže zúčastniť každý, kto splní podmienky organizátora, čo vo väčšine prípadov znamená iba sa v určených termínoch zaregistrovať a uhradiť štartovné. Nemusíš byť členom cyklistického klubu ani mať registráciu na cyklistickom zväze. Cestné preteky sú v zásade určené pre jazdu na cestnom bicykli, ale ak to organizátor výslovne nezakazuje, môžeš sa na nich zúčastniť na akomkoľvek type bicykla poháňanom vlastnou silou (na niektorých sú už aj kategórie e-bike). Z bezpečnostných dôvodov býva na maratónoch zakázané použitie časovkárskych nástavcov – jazdec položený na „lešení“ je v balíku nebezpečný nielen pre seba, ale aj pre ostatných.

Pre mladých cyklistov môže byť obmedzením ich vek, dolná hranica účasti na pretekoch býva 18 rokov. Povolenie štartu mladšieho jazdca si treba vždy overiť u organizátora – na niektorých pretekoch sa nemôže zúčastniť, na iných stačí priniesť písomný súhlas rodičov, prípadne prísť na registráciu aj s rodičom.

Online registrácia
Tour de volcanoVäčšina podujatí ponúka možnosť online registrácie na svojej internetovej stránke. Ak to organizátor výslovne nepožaduje, online registrácia nie je povinná. Nutnosťou je v prípade, ak chceš zaplatiť štartovné dopredu. Ak budeš platiť štartovné v hotovosti, stačí vypísať registračné tlačivo na mieste. Na niektorých pretekoch je výhodné včas sa zaregistrovať online, pretože tým môžeš získať personalizované štartovné číslo so svojim menom, prípadne aj iné výhody.
Limit účastníkov
Dreiländer GiroMalá časť pretekov má stanovený maximálny počet štartujúcich. Do akej miery je toto číslo kritické sa dá zistiť jednoduchým spôsobom – prezretím výsledkových listín z minulých ročníkov (počet štartujúcich sa spravidla veľmi nemení, resp. je vidieť stúpajúci alebo klesajúci trend) alebo priebežnou kontrolou aktuálneho zoznamu prihlásených. Ak sa tieto počty blížia k stanovenému limitu, radšej sa včas zaregistruj online a uhraď štartovné (registrácia je zvyčajne platná až po zaplatení štartovného).
Platba štartovného
Online platba v systéme DatasportÚhradu štartovného je v zásade možné vykonať tromi spôsobmi. Prvým je online platba na stránke podujatia. Po vyplnení registračného formulára budeš presmerovaný na zabezpečenú stránku, kde vykonáš platbu (platobná karta, PayPal a pod.). Druhou možnosťou je prevod peňazí na organizátorom určený bankový účet (prevodom, šekom a pod.). Pred touto platbou sa musíš samozrejme najprv zaregistrovať, aby ju organizátor vedel priradiť k Tvojmu menu. Posledným spôsobom je platba v hotovosti pri výdaji štartovných čísiel v mieste štartu pretekov. Ak chceš štartovné zaplatiť predom z dôvodu získania zľavy, treba si uvedomiť, že zvýhodnená suma platí iba v prípade, ak je do stanoveného termínu platba pripísaná na účet organizátora.
Prevzatie štartovných čísiel
KrušnotonPred pretekmi si na organizátorom stanovenom mieste a v určenom čase musíš prevziať štartovné číslo, čip a štartovný balíček. Zároveň sa tu tiež vykonáva registrácia a platba štartovného v hotovosti. Vypísanie registračného tlačiva je často nutné aj v prípade, ak si sa už predtým zaregistroval online, dôvodom je najmä jeho podpísanie a tým potvrdenie súhlasu s podmienkami účasti na podujatí. Ak si štartovné zaplatil predom, mal by si sa nájsť v štartovnej listine na registračnom webe, ak tam nie si, pre istotu si so sebou dones aj potvrdenie o platbe. Vyhneš sa tým prípadným problémom, zvlášť ak si platbu vykonal iba niekoľko dní pred štartom pretekov a nemusia ju mať ešte zaevidovanú.
Záloha za čip
Záloha za čip je buď nevratne zahrnutá v štartovnom, alebo ju treba zaplatiť v hotovosti pri preberaní štartovných čísiel, odporúčam si pripraviť presnú sumu. Po pretekoch pri odovzdaní čipu Ti vrátia celú zálohu, alebo zníženú o tzv. prenájom.
Postavenie na štarte
Eddy Merckx ClassicNa niektorých maratónoch sa štartuje v blokoch, pričom zaradenie pretekára do daného bloku určuje organizátor. Zvyčajne sa jedná o VIP blok a 1 až 2 bloky pre výkonnejších cyklistov, ktorí absolvovali predchádzajúce ročníky v kvalitných časoch. Pre zvyšok „bežných“ účastníkov ostáva posledný najpočetnejší blok. Na podujatiach s viacerými trasami sú niekedy ku každej trase priradené samostatné bloky. Z hľadiska merania času ale postavenie na štarte nemá zásadný význam, pretože vďaka čipom má každý pretekár zmeraný presný čas od štartovej po cieľovú čiaru.

Trasa pretekov

Mondsee 5 Seen RadmarathonVeľká časť maratónov má na výber aspoň dve trasy. Na niektorých si musíš trasu zvoliť pri registrácii a nesmieš ju zmeniť, na iných sa môžeš rozhodnúť počas jazdy (napr. pri registrácii si zvolíš trasu A, ale počas jazdy sa rozhodneš pre trasu B). Voľná voľba trás je samozrejme možná iba vtedy, ak sú na určitom úseku súbežné. Vďaka čipom a kontrolným bodom budeš zaradený do správnej výsledkovej listiny. Trasy sú značené tabuľkami alebo šípkami, na neprehľadných miestach Ťa navigujú organizátori alebo policajti. Samozrejmosťou býva policajné a zdravotné zabezpečenie, servisné a zberné vozidlá. Podľa dĺžky pretekov sa na trase nachádza jedna alebo viac občerstvovacích staníc s jedlom a pitím, kde je tiež možné doplniť vodu a iontové nápoje do bidonov.

Vrátenie čipu
Po absolvovaní pretekov nesmieš zabudnúť na vrátenie čipu, inak Ti hrozí pokuta, s ktorou si súhlasil podpisom podmienok účasti. Na niektorých podujatiach Ti čip demontujú okamžite po zastavení v cieli, na iných ho treba odniesť na miesto určené organizátorom, kde Ti taktiež vrátia zálohu za čip.
Koniec pretekov
Trnava - RysyVäčšina maratónov má okrem začiatku určený aj koniec pretekov. Po tomto čase prestávajú fungovať občerstvovacie stanice a meranie času. Ak budeš z akéhokoľvek dôvodu v tomto čase ešte na trati, pravdepodobne sa „zoznámiš“ so zberným vozidlom, ktoré môžeš využiť na odvoz do cieľa. Jedná sa o dodávky alebo minibusy, ktoré odvezú Teba aj Tvoj bicykel.

Po pretekoch
Leitha.Berg RadmarathonPo pretekoch sa dá vždy niekde v blízkosti cieľa najesť a napiť, jedlo Ti vydajú za kupóny, ktoré si dostal v štartovnom balíčku. Ak bol v štartovnom zahrnutý aj darček a nedostal si ho pri registrácii, mal by si ho dostať teraz (tiež po preukázaní sa kupónom, štartovným číslom a pod.). Výsledkové listiny sú k dispozícii na webe podujatia, na niektorých pretekoch sú hneď vyvesené aj v tlačenej forme. Na internetovej stránke bývajú aj linky na oficiálnu fotoslužbu, prípadne na stiahnutie fotografií zdarma. Niektoré podujatia ponúkajú aj možnosť vytlačenia diplomu s Tvojim menom a dosiahnutým časom a poradím.
Špecialita - účasť podmienená vylosovaním v lotérii
Ötztaler RadmarathonTáto podmienka sa týka iba veľmi malého počtu podujatí, preto je uvedená až nakoniec. Na niektorých renomovaných pretekoch s veľkým záujmom štartujúcich sa môžeš zúčastniť iba za predpokladu, že budeš vylosovaný v lotérii. Do určitého termínu sa na internetovej stránke organizátora musíš prihlásiť do lotérie, pričom online uhradíš aj malý nevratný poplatok. Ak budeš mať šťastie a vylosujú Ťa, musíš do určeného termínu zaplatiť štartovné a následne sa môžeš zúčastniť pretekov. Ak štartovné do daného termínu neuhradíš, budeš vyradený zo štartovnej listiny. Ostatné podmienky bývajú rovnaké ako pri iných maratónoch.

 

Verím, že Ti tento „manuál“ pomohol, všetky nejasnosti sú už minulosťou a začínaš vážne uvažovať nad účasťou na niektorých pretekoch. Ak si tu nenašiel na niečo odpoveď, napíš mi, ak budem vedieť, poradím.