Pridaj nové podujatie

Ak chceš pridať preteky, ktoré sa nenachádzajú v kalendári, pošli mi o nich informácie na cestnemaratony@gmail.com, minimálne ich internetovú stránku alebo propozície (nepridávaj ich prosím sem ako komentár!). Ak si organizátorom podujatia, pozri si, ktoré údaje sú tu zverejnené na podstránkach iných pretekov a pošli mi čo najviac z nich, inak bude miesto nich uvedený otáznik.

Podujatie bude zaradené do kalendára, ak spĺňa tieto základné podmienky:

  • domovská internetová stránka podujatia musí byť napísaná v slovenskom, českom, nemeckom alebo anglickom jazyku. Malo by sa jednať o štandardný web, na ktorý bude odkazovať link v sekcii Homepage, nie iba o informáciu na sociálnych sieťach (nie každý má účet na FB a pod.).
  • jedná sa o preteky typu „maratón“, iné typy budú zaradené, iba ak sa konajú na Slovensku (časovka, cyklistická jazda …). Výnimky budú akceptované iba v odôvodnených prípadoch.
  • preteky musia byť jednodňové, nie etapové.
  • celá dĺžka trasy pretekov musí byť zjazdná na cestnom bicykli.
  • preteky, ktoré sa konajú v nesusediacich krajinách a v Poľsku (IT, FR, CH, PL, SI), budú v kalendári iba prelinkované priamo na ich domovskú stránku bez slovenskej podstránky.

 

Vyhradzujem si právo na konečné rozhodnutie o pridaní alebo nepridaní navrhnutého podujatia.